Vítáme Vás na stránkách Základní školy Unhošť

Naleznete zde kompletní informace o naší škole, rozvrhy hodin, plán akcí školy, fotogalerii, ukázky prací našich žáků, aktuality, kontaktní údaje atd.

Projekty

Kalendář

« Leden 2024 »
PoÚtStČtSoNe
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031 

Projekty - úvodní informace

loga

ŠKOLA PRO DEMOKRACII web

 

Projekt Rodiče vítáni
Naše škola se v letošním školním roce 2019/2020 zapojila do projektu Rodiče vítáni. Po splnění daných kritérií, získala škola certifikát značky Rodiče vítáni - tedy Škola otevřená rodičům, rodiče otevření škole. Více informací o projektu získáte na stránkách školy, případně na stránkách společnosti Rodiče vítáni.


Šablony ZŠ Unhošť

Výzva č. 02_18_063 - Šablony II - mimo hlavní město Praha

Od 1. 9. 2019 realizuje naše škola vybrané šablony výzvy v rámci vlastního projektu „Šablony ZŠ Unhošť". Cílem výzvy je podpořit mateřské, základní a základní umělecké školy a školská zařízení pro zájmové vzdělávání (střediska volného času, školní družiny a školní kluby) formou projektů zjednodušeného vykazování.

Aktivity realizované na naší škole v rámci tohoto projektu jsou zaměřeny především na osobnostní a profesní rozvoj pedagogů prostřednictvím dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků a další aktivity související se zkvalitňováním výuky ve škole.

Registrační číslo projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_063/0016077

Název operačního programu: Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání

Prioritní osa: PO 3 - Rovný přístup ke kvalitnímu předškolnímu, primárnímu a sekundárnímu vzdělávání

Číslo výzvy: 02_18_063

Doba realizace: 1. 8. 2019 - 31. 7. 2021

Rozpočet projektu celkem: 1.636.546,- Kč

Naše škola se zapojí v rámci projektu do následujících šablon:

 • 2.II/19 Projektový den ve škole
 • 2.II/6 Vzdělávání pedagogických pracovníků ZŠ - DVPP v rozsahu 8 hodin - cizí jazyky
 • 2.II/17 Klub pro žáky ZŠ - klub zábavné logiky a deskových her
 • 2.II/6 Vzdělávání pedagogických pracovníků ZŠ - DVPP v rozsahu 8 hodin - matematická gramotnost
 • 2.II/6 Vzdělávání pedagogických pracovníků ZŠ - DVPP v rozsahu 8 hodin - čtenářská gramotnost
 • 2.II/18 Doučování žáků ZŠ ohrožených školním neúspěchem
 • 2.II/17 Klub pro žáky ZŠ - čtenářský klub
 • 2.II/6 Vzdělávání pedagogických pracovníků ZŠ - DVPP v rozsahu 8 hodin - osobnostně sociální rozvoj

EU peníze školám

Ve školním roce 2011/2012 se naše škola zapojila do projektu MŠMT EU peníze školám.

Operační program: Vzdělávání pro konkurence schopnost (OP VK)
Číslo výzvy v informačním systému: 21
Prioritní osa programu: 1 - Počáteční vzdělávání
Oblast podpory: 1.4 - Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách

OP VK je spolufinancován z Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu ČR.

Cílem OP VK je rozvoj vzdělanostní společnosti za účelem posílení konkurenceschopnosti ČR prostřednictvím modernizace systémů počátečního, terciárního a dalšího vzdělávání, jejich propojení do komplexního systému celoživotního učení a zlepšení podmínek ve výzkumu a vývoji.

Globální cíl prioritní osy 1 je rozvoj a zkvalitňování počátečního vzdělávání s důrazem na zlepšení klíčových kompetencí absolventů garantujících uplatnitelnost na trhu práce a zvýšení motivace k dalšímu vzdělávání.

Cílem oblasti podpory 1.4 OP VK je zvýšení kvality vzdělávání na základních školách.

 

Název projektu: Cesta k úspěchu na Základní škole Unhošť

Zahájení projektu: 1.9.2011
Trvání projektu: 30 měsíců
Počet žáků k 1.9.2011: 596
Počet zapojených pedagogických pracovníků k 1.9.2011: 34
Počet ostatních pracovníků školy zapojených do projektu k 1.9.2011: 2

 

Cíle školy v rámci projektu:

Docílit zlepšení stavu počátečního vzdělávání na základní škole posílením dovedností žáků pro optimální rozvíjení osobnosti a úspěšnější uplatnění, a to vytvářením kvalitních učebních situací především prostřednictvím zavádění nových výukových metod, tvorbou a užíváním kvalitních a moderních učebních materiálů a techniky.

Zkvalitnění zefektivnění výuky bude dosaženo tvorbou a následným využíváním učebních materiálů prostřednictvím digitálních technologií, metodickým vzděláváním a podpůrnými kurzy pedagogických pracovníků v oblasti digitálních technologií a jazykového vzdělávání a podporou rovného přístupu ke vzdělávání žáků se SVP (speciálními vzdělávacími potřebami - sociokulturně znevýhodněnými) zapojením asistenta pedagoga.

Očekávaný výsledek projektu:

 • Kvalitní výuka (názorná, dynamická, originální) prostřednictvím inovovaných nebo nově vytvořených digitálních učebních materiálů
 • Dostačující materiální a technické vybavení školy
 • Zvýšení informační gramotnosti - aktivní používání prostředků ICT žáky i učiteli ve vzdělávacím procesu i profesním životě
 • Motivovaní žáci s lepšími studijními výsledky v podpořených oblastech
 • Plnohodnotné zapojení žáků s SVP (sociokulturně znevýhodněnými) do vzdělávacího procesu

Výběr klíčových aktivit:

 • Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím informačních a komunikačních technologií - vytvoření 1 020 digitálních učebních materiálů
 • Vzdělávání pedagogických pracovníků pro oblast digitálních technologií
 • Metodický kurz pro učitele jazyků
 • Zapojení asistenta pedagoga do procesu inkluzivního vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami

Realizace:

 • Vybavení školy prostředky ICT
  • 4 třídy byly vybaveny multimediálními dataprojektory s keramickou tabulí a příslušenstvím ( 1 třída na budově č.622, 1 třída na budově č. 70 a 2 třídy na budově č. 58)
  • 7 tříd bylo vybaveno datovými projektory (2 třídy na budově č. 622, 1 třída na budově č. 70 a 4 třídy na budově č. 58)
  • pořízeno bylo 12 notebooků pro přípravu digitálních učebních materiálů (3 pro budovu č. 622, 2 pro budovu č. 70 a 7 pro budovu č. 58)
  • pořízeno bylo 19 PC pro žáky a učitele (11 pro budovu č. 70, 2 pro budovu č. 622 a 5 pro budovu č. 58)
  • pořízena byla videokamera a dále pak multifunkční zařízení k tvorbě digitálních učebních materiálů
 • Učitelé absolvovali kurzy pro využívání digitálních technologií:
  • Praktický kurz pro učitele 1. stupně (14 učitelů)
  • Praktický kurz pro učitele 2. stupně (19 učitelů)
  • Výuka na interaktivní tabuli - vytváření příprav (33 učitelů)
  • Výuka na interaktivní tabuli - používání a získávání příprav (33 učitelů)
  • Digitální fotografie (1 učitel)
 • Rozpracované digitální učební materiály - 51 sad po 20 materiálech pro jednotlivé tematické oblasti, které budou umisťovány na webové stránky školy, čímž bude zajištěna možnost sdílení těchto materiálů a žákům tak poskytnuta možnost domácí přípravy prostřednictvím digitálních technologií
 • Pravidelná denní výchovně vzdělávací práce asistenta pedagoga se sociokulturně znevýhodněnými žáky (děti, které jsou umístěné v Dětském domově Unhošť)

Veškeré digitální materiály jsou tvořeny v kancelářském balíčku LibreOffice 3.4.4.
LibreOffice je volně šířitelný software pod licencí GNU. Více informací o balíčku a jednotlivé verze ke stažení a instalaci jsou přístupné na http://cs.libreoffice.org/

Interaktivní cvičení jsou vytvořena v programu ActivInspire, který je licencován. Nabízí však možnost stažení "prohlížeče" ve slovenské nebo anglické verzi na stránkách 
http://www.activucitel.cz/ke-stazeni/
Slovenská verze
http://support.prometheanplanet.com/server.php?show=nav.24378
Anglická verze
http://support.prometheanplanet.com/server.php?show=nav.29751&changeCountry=United+Kingdom

Z důvodu problému na serverech anglické a slovenské lokalizace nabízíme ještě možnost stažení české lokalizace, ze stránek http://ulozto.cz/xuXQtoFm/activinspire-cs-setup-exe s heslem: ActivInspire
(Odkaz na kterým je uložen soubor skopírujte přes schránku a vložte do URL adresy Vašeho prohlížeče).

Všechny vytvořené digitální učební materiály jsou k dispozici u učitelů školy. Kontakty na dotyčné učitele naleznete v záložce "Naše škola - kontakty na učitele".

K dispozici jsou tyto materiály: 
1. ročník: Český jazyk, Matematika, Prvouka
2. ročník: Český jazyk, Matematika, Prvouka
3. ročník: Český jazyk, Matematika, Prvouka, Anglický jazyk
4. ročník: Český jazyk, Anglický jazyk, Matematika, Vlastivěda
5. ročník: Český jazyk, Přírodověda, Matematika, Vlastivěda
6. ročník: Český jazyk, Anglický jazyk, Matematika, Přírodopis, Fyzika, Výchova k občanství
7. ročník: Český jazyk, Anglický jazyk, Matematika, Zeměpis
8. ročník: Český jazyk, Anglický jazyk, Matematika, Přírodopis, Fyzika, Zeměpis, Chemie
9. ročník: Německý jazyk, Anglický jazyk, Matematika, Fyzika, Chemie, Dějepis

 

Kooperativní model rozvoje ICT dovedností učitelů

Všechny informace k projektu jsou umístěny na následujícím odkazu Kooperativní model rozvoje ICT dovedností učitelů
Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.3.00/51.0013
Rozpočet projektu: 20 176 818,64,-Kč
Datum realizace: 27. 11. 2014 - 31. 7. 2015

Obsah projektu:
Prostřednictvím projektu podpoříme profesní rozvoj učitelů 31 partnerských škol v oblasti využívání dotykových zařízení ve výuce žáků, rozšíříme a zvýšíme kvalitu nabídky kurzů DVPP pro pedagogické pracovníky ZŠ. Vybavíme partnerské školy mobilními dotykovými zařízeními.

Cíle projektu:
a) Vzděláme 430 pedagogů v kurzech DVPP se zaměřením na ICT, v nichž jsou propojeny moderní formy prakticky orientované výuky se vzděláváním pomocí moderní dotykové techniky, které povedou k jejich profesnímu rozvoji v oblasti ICT vzdělávání a sekundárně zvýší zájem žáků o výuku.
b) Rozvineme schopnosti pedagogů integrovat ICT technologie do výuky všeobecně vzdělávacích předmětů.
c) Umožníme pedagogům využít potenciál moderních technologií k názornému vyučování i aktivizaci žáků vedoucí k dosahování efektivnějších vzdělávacích výsledků.
d) Vytvoříme a pilotně ověříme nový model vzdělávání a metodického vedení pedagogů, doplněný on-line platformou.
f) Z 31 partnerských škol podpoříme 14 škol majících méně než 200 žáků, tj 45% malých škol.

Cílová skupina: Pedagogičtí a vedoucí pracovníci zapojených škol

Tento projekt je spolufinancován z Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu České republiky.


Copyright © 2009-2024 Základní škola Unhošť
Developed by Kinet