Vítáme Vás na stránkách Základní školy Unhošť

Naleznete zde kompletní informace o naší škole, rozvrhy hodin, plán akcí školy, fotogalerii, ukázky prací našich žáků, aktuality, kontaktní údaje atd.

Třídnické hodiny

ORGANIZACE TŘÍDNICKÝCH HODIN

školní rok 2019/2020

Třídnické hodiny 6. - 9. ročník budou probíhat vždy ve středu: 14.05 - 14.50h.
Třídnické hodiny 4.A, B, C budou probíhat vždy v úterý od 13:45 - 14:30.
Třídnické hodiny 5. ročníku a 4.D budou probíhat vždy ve středu od 13:45 - 14:30.


Termíny pro 6. - 9. ročník:
1. 4.9.2019 organizační a třídnické práce
2. 16.10.2019 tematická hodina
3. 13.11.2019 organizační, hodnocení prospěchu a chování
4. 20.12.2019 vánoční besídka
5. 29.1.2020 tematická hodina, zhodnocení pololetí
6. 19.2.2020 tematická hodina
7. 18.3.2020 tematická hodina
8. 22.4.2020 organizační, hodnocení prospěchu a chování
9. 27.5.2020 tematická, školní výlety
10. červen - akce třídy


Do ŽK žákům 6. - 9. ročníků zapsat tyto termíny:
16.10.;  13.11.;  29.1.;  19.2.;  18.3.;  22.4.;  27.5.


Do ŽK žákům 4.A, B, C zapsat tyto termíny:
15.10.;  12.11.;  21.1.;  18.2.;  17.3.;  14.4.;  19.5.


Do ŽK žákům 5. ročníků a 4.D zapsat tyto termíny:
16.10.;  13.11.;  22.1.;  19.2.;  18.3.;  15.4.;  20.5.

 

Třídnické hodiny ZŠ Unhošť

Systém třídnických hodin (dále jen TH) byl v naší škole nastaven ve školním roce 2011/2012
v rozsahu jedné vyučovací hodiny ve stanovených termínech na začátku každého školního roku, které byly pevně zakotveny v ŠVP a pedagogický sbor byl proškolen výcvikem vedení TH.

TH slouží především:

• k práci s dětským kolektivem ( dynamika třídní skupiny a její změny)
• zlepšování vztahů v rámci třídního kolektivu
• včasné diagnostice rizikového chování ve třídě
• ke společnému plánování akcí třídního kolektivu
• k posilování vztahu třídního učitele a třídy
• k možnosti aktivního podílu žáků na vytváření zdravého třídního kolektivu
• k vytvoření bezpečného prostředí ve škole

Tento systém garantuje na škole Školní poradenské pracoviště složené ze zástupců vedení školy, výchovného poradce, školního metodika prevence a školního psychologa.

 

Copyright © 2009-2024 Základní škola Unhošť
Developed by Kinet