Vítáme Vás na stránkách Základní školy Unhošť

Naleznete zde kompletní informace o naší škole, rozvrhy hodin, plán akcí školy, fotogalerii, ukázky prací našich žáků, aktuality, kontaktní údaje atd.

6. Ročník – Český jazyk

Pravopis zdvojených hlásek -n / -nn
Soubor VY_32_INOVACE_19B_Ur.odt, 18,4 KB
Datum 10.04.2013
Autor Mgr. Iveta Urbanová
Anotace V písemném projevu zvládá pravopis lexikální, slovotvorný, morfologický i syntaktický ve větě jednoduché i souvětí. Pracovní list slouží k procvičování pravopisu zdvojených hlásek -n/ -nn a k tvoření tvarů přídavných jmen z podstatných jmen.
icon
stáhnout soubor
Pravopis zdvojených hlásek -n / -nn
Soubor VY_32_INOVACE_20B_Ur.odp, 604,4 KB
Datum 10.04.2013
Autor Mgr. Iveta Urbanová
Anotace V písemném projevu zvládá pravopis lexikální, slovotvorný, morfologický i syntaktický ve větě jednoduché i souvětí. Prezentace slouží k výkladu učiva o pravopisu zdvojených hlásek -n/ -nn.
icon
stáhnout soubor
Zájmena - test
Soubor VY_32_INOVACE_20C_Ur.odt, 34,8 KB
Datum 05.03.2013
Autor Mgr. Iveta Urbanová
Anotace Žák správně třídí slovní druhy a tvoří spisovné tvary slov. Test slouží k procvičení učiva o zájmenech.
icon
stáhnout soubor
Podstatná jména konkrétní a abstraktní
Soubor VY_32_INOVACE_19C_Ur.odt, 20,7 KB
Datum 05.03.2013
Autor Mgr. Iveta Urbanová
Anotace Žák správně třídí slovní druhy a tvoří spisovné tvary slov. Pracovní list slouží k procvičování určování podstatných jmen konkrétních a abstraktních.
icon
stáhnout soubor
Mluvnické kategorie sloves
Soubor VY_32_INOVACE_18C_Ur.odt, 42,9 KB
Datum 05.03.2013
Autor Mgr. Iveta Urbanová
Anotace Žák správně třídí slovní druhy a tvoří spisovné tvary slov. Pracovní list slouží k procvičení určování mluvnických kategorií sloves a tvoření slovesných tvarů.
icon
stáhnout soubor
Skloňování a pravopis číslovek
Soubor VY_32_INOVACE_16C_Ur.odt, 21,4 KB
Datum 05.03.2013
Autor Mgr. Iveta Urbanová
Anotace Žák správně třídí slovní druhy a tvoří spisovné tvary slov. Pracovní list slouží žákům k procvičení skloňování a pravopisu číslovek.
icon
stáhnout soubor
Přídavná jména - test
Soubor VY_32_INOVACE_15C_Ur.odt, 27,2 KB
Datum 05.03.2013
Autor Mgr. Iveta Urbanová
Anotace Žák správně třídí slovní druhy a tvoří spisovní tvary slov. Test slouží k procvičení učiva o přídavných jménech.
icon
stáhnout soubor
Druhy číslovek
Soubor VY_32_INOVACE_14C_Ur.odt, 31,7 KB
Datum 05.03.2013
Autor Mgr. Iveta Urbanová
Anotace Žák správně třídí slovní druhy a tvoří spisovné tvary slov. Pracovní list slouží k procvičování vyhledávání číslovek ve větách a určování jejich druhů.
icon
stáhnout soubor
Skloňování zájmen
Soubor VY_32_INOVACE_12C_Ur.odt, 23,3 KB
Datum 05.03.2013
Autor Mgr. Iveta Urbanová
Anotace Žák správně třídí slovní druhy a tvoří spisovné tvary slov. Pracovní list slouží k procvičování skloňování zájmen.
icon
stáhnout soubor
Druhy zájmen
Soubor VY_32_INOVACE_10C_Ur.odt, 32,6 KB
Datum 05.03.2013
Autor Mgr. Iveta Urbanová
Anotace Žák správně třídí slovní druhy a tvoří spisovné tvary slov. Pracovní list slouží k procvičování druhů zájmen.
icon
stáhnout soubor
Stupňování přídavných jmen
Soubor VY_32_INOVACE_08C_Ur.odt, 31,7 KB
Datum 05.03.2013
Autor Mgr. Iveta Urbanová
Anotace Žák správně třídí slovní druhy a tvoří spisovné tvary slov. Pracovní list slouží k procvičení tvoření 2. a 3. stupně přídavných jmen.
icon
stáhnout soubor
Tvoření tvarů přídavných jmen
Soubor VY_32_INOVACE_06C_Ur.odt, 18,4 KB
Datum 05.03.2013
Autor Mgr. Iveta Urbanová
Anotace Žák správně třídí slovní druhy a tvoří spisovné tvary slov. Pracovní list slouží k procvičení tvoření tvarů přídavných jmen z podstatných jmen.
icon
stáhnout soubor
Vzory podstatných jmen
Soubor VY_32_INOVACE_05C_Ur.odt, 22,6 KB
Datum 05.03.2013
Autor Mgr. Iveta Urbanová
Anotace Žák správně třídí slovní druhy a tvoří spisovné tvary slov. Pracovní list slouží k procvičování vzorů podstatných jmen a pravopisu v koncovkách podstatných jmen.
icon
stáhnout soubor
Podstatná jména pomnožná, hromadná a látková
Soubor VY_32_INOVACE_03C_Ur.odt, 31 KB
Datum 05.03.2013
Autor Mgr. Iveta Urbanová
Anotace Žák správně třídí slovní druhy a tvoří spisovné tvary slov. Pracovní list slouží k vyhledávání podstatných jmen pomnožných, hromadných a látkových.
icon
stáhnout soubor
Mluvnické kategorie podstatných jmen
Soubor VY_32_INOVACE_02C_Ur.odt, 30,4 KB
Datum 05.03.2013
Autor Mgr. Iveta Urbanová
Anotace Žák správně třídí slovní druhy a tvoří spisovné tvary slov. Pracovní list slouží k procvičování mluvnických kategorií podstatných jmen.
icon
stáhnout soubor
Copyright © 2009-2024 Základní škola Unhošť
Developed by Kinet