Vítáme Vás na stránkách Základní školy Unhošť

Naleznete zde kompletní informace o naší škole, rozvrhy hodin, plán akcí školy, fotogalerii, ukázky prací našich žáků, aktuality, kontaktní údaje atd.

Žákovský parlament

V letošním školním roce bude na naší škole působit školní parlament.

Zapojí se do něj vždy dvojice žáků ze 6. až 9. ročníků. Žáci byli zvoleni svou třídou a budou přinášet návrhy třídy před ostatní a pak tlumočit celé své třídě, na čem se parlament dohodl. Věříme, že tato inovace bude kuprospěchu vztahů napříč třídami a celou školou.

Žáci se budou scházet v pátek ráno v 7:10 v učebně ČJ pod vedením paní učitelek Hubkové a Voskové.

Termíny schůzek budou:
27.9.
25.10.
29.11.
13.12.
24.1.
28.2.
27.3.
24.4.
29.5.
19.6.

Zástupci jednotlivých tříd v žákovkém parlamentu:
4.A - Hojerová Nicol a Hojerová Nelly
4.B - Polášek Lukáš a Tumová Dominika
4.C - Novák František a Přerost František
4.D - Štreitová Nicol a Kalábová Klára
5.A - Minařík Maritn a Kříž Václav
5.B - Chocholoušková Veronika a Bambula Matyáš
5.C - Záruba Matyáš a Bláha Alex
6.A - David Jiří a Štístková Nikola
6.B - Rovňan Kristián a Votruba Daniel
6.C - Dospělová Petra a Marešová Anna
6.D - Benediktová Sofie a Uhrová Lucie
7.A - Švandrlík Václav a Pochová Aneta
7.B - Kubelková Kateřina a Marx Matěj
7.C - Kopečný Richard a Mráčková Nela
8.A - Neužilová Dominika a Staňková Karolína
8.B - Bardonková Tereza a Kříž Jakub
9.A - Lacinová Eliška a Hošnová Lucie
9.B - Kuna Miroslav a Pokorný Tomáš
9.C - Janská Zuzana a Volková Zdeňka


Tento školní rok jsme vstoupili do projektu Škola pro demokracii. První podmínkou pro vstup do projektu je aktivní žákovský parlament, který u nás pracoval v předchozích letech jako žákovská rada.

Cílem projektu je zapojit žáky do chodu školy a učit je přebírat odpovědnost. V budoucnu se jako občané snadněji zapojí do práce prospěšné naší zemi.

Každé dítě na základní škole by mělo získat nezbytné občanské dovednosti a aktivní participativní postoje (skrze žákovské parlamenty se děti učí zajímat se o své okolí, získávají nástroje k jeho proměňování a osobně se v tom sami rozvíjejí, zrají, ....).

Žákovský parlament je skupina volených žáků jedné školy (zpravidla jsou zde zastoupeny dvě děti z každé třídy). Od spolužáků ve třídách i učitelů sbírají informace o tom, co by mohli ve škole zlepšit. Na pravidelných schůzkách parlamentu (ideálně každý týden) řeší, jakým způsobem těmto nápadům vyjít vstříc. Spolužáky ve třídách pravidelně informují o své činnosti.

Žákovský parlament:
  • podporuje informovanost napříč školou,
  • zvyšuje zájem žáků o školní společenství,
  • vede děti k odpovědnému přístupu ke svému životu i ke světu,
  • pomáhá jim nabývat dovednosti, které jim umožní podílet se smysluplně na životě společnosti a
  • dává jim možnost zažít, že mohou svět kolem sebe pozitivně proměňovat.
Žákovský parlament - anketa¨

Pravidelná zasedání ŽP:


Copyright © 2009-2024 Základní škola Unhošť
Developed by Kinet