Vítáme Vás na stránkách Základní školy Unhošť

Naleznete zde kompletní informace o naší škole, rozvrhy hodin, plán akcí školy, fotogalerii, ukázky prací našich žáků, aktuality, kontaktní údaje atd.

Výchovné poradenství

Výchovné poradenství

školní poradenský tým:

výchovná poradkyně pro 1. - 3.  ročník:
Mgr. Marcela Veselská

kontakt: veselska@zsunhost.cz

konzultační hodiny: středa 12:30 - 13:15
pomoc s řešením výchovných a výukových problémů


výchovná poradkyně pro 6. - 9. ročník:
Mgr. Ivona Hubková

kontakt: hubkova@zsunhost.cz

konzultační hodiny: úterý 12:00 - 13:30 a čtvrtek 11:55 - 12:40
poradenství k volbě povolání pro žáky a jejich rodiče
pomoc s řešením výchovných a výukových problémů
Základní informace ohledně příjímacího řízení jsou ke stažení na následujícím odkazu Základní informace o přijímacím řízení 2020


výchovná poradkyně pro 4. - 5.ročník a SVP 1. - 9. ročník:

Vladimíra Husáková - péče o žáky se specifickými poruchami učení, péče o integrované žáky

kontakt :husakova@zsunhost.cz

konzultační hodiny: středa 11:00 - 12:40

školní metodik prevence:

Mgr. Daniela Vosková - školní metodik prevence

kontakt . voskova@zsunhost.cz

konzultační hodiny: pátek 9:00 - 10:00

Dokumenty týkající se výchovného poradenství a školního metodika prevence na ZŠ Unhošť  jsou ke stažení na následujících odkazech
Minimální preventivní programProgram proti šikanování,

 

užitečné odkazy:

www.infoabsolvent.cz - informační systém o uplatnění absolventů škol na trhu práce

Copyright © 2009-2024 Základní škola Unhošť
Developed by Kinet