Vítáme Vás na stránkách Základní školy Unhošť

Naleznete zde kompletní informace o naší škole, rozvrhy hodin, plán akcí školy, fotogalerii, ukázky prací našich žáků, aktuality, kontaktní údaje atd.

Školní rok 2019-2020

Březen - MŠ Svárov  u nás ve škole najdete  zde

Březen - návštěva v MŠ Unhošť - zde

Únor - Kladenská veverka - zde

Únor - Nebojme se pádů - zde

Únor - Koncert "Bez masky" - primární prevence, 4. - 9. roč.

Únor - Přednáška "Protektorat v Kladně"

Únor - Písničky v Hutníku

Únor - Lyžarský výcvik

Únor - Kino Hutník - "Kolumbie" - 6.C, 6.D

Leden - návštěva Planetária - 6. ročníky

Leden - výsledky olympiady z AJ

Leden - Výsledky zeměpisné olympiady

Leden - Beseda o Číně

Leden - Žlutá trička podruhé

Prosinec - besídky ve třídách napříč všemi stupni a třídami - 4.A, 8.A

Prosinec - exkurze v rádiu Relax - 4.A

Prosinec - projekt Srdce s láskou darované třídy 4.A

Prosinec - koncert ZUŠ pro druhý stupeň naší školy

Prosinec - zpívání před vyučováním ve vestibulu školy

Prosinec - sportovní den pro druhý stupeň - přehozovaná v hale, vybíjená v Sokolovně

Prosinec - dívky ze 7.ročníku měly besedu o dospívání

Prosinec - 1. a 2.ročníky  - Karlštejn - výstava betlémů

Prosinec - 8. a 9. ročník a jejich úspěchy v soutěžích v přírodovědných předmětech a exkurze do sklárny

Prosinec - 4.C - recitace na vítání očánků

Prosinec - 3.r - exkurze na zámku v Libochovicích

Prosinec - čeština v 5.B aneb popis pracovního postupu trochu jinak

Prosinec - školní kola olympiád - Dějepis, Český jazyk

Prosinec - vaření v 9.r

Prosinec - přání pro seniory

Prosinec - školení pro učitele

Prosinec - Slovní mraky v informatice v 5.r

Prosinec - Čertoviny - akce pro družinu

Prosinec - MIkuláš, čert a anděl zde

Prosinec - vernisáž výstava Betlémů v muzeu

Prosinec - Vánoční dílny, Vánoční vystoupení

Listopad - zahájení adventu - Čas vánoční je legrační

Listopad - výstava v muzeu - 9.r

Listopad - veletrh Schola Pragensis

Listopad - školení učitelů s grafickým programem

Listopad - Animal - plakáty v AJ - 6.r

Listopad - florbal - okresní kolo Kladno 8+9.r, florbal - základní kolo 4+5.r, florbal - základní kolo 6+7.r

Listopad - setkání rodičů sdružených SRPDŠ s vedením školy, třídní schůzky

Listopad - den otevřených dveří

Listopad - přednáška o letectví pro třídy 4.C a 5.A

Listopad - Vesmír - skupinová práce ve třídě 5.B

Listopad - Health - projekt ve 4.třídě - AJ

Listopad - divadlo Lampion Kladno - Play the Game - 3.třídy

Listopad - divadlo Kladno - Petrolejové lampy - poděkování

Listopad - den žlutých triček

Řijen - sběr papíru

Říjen - Pravěk - skupinová práce ve 4.D

Říjen - Projekt ve 4.třídě - AJ - My house

Říjen - pracovní činnosti - inspirace pro podzimní tvoření 3.C

Říjen - vlastivědná vycházka 3.C

Říjen - 25.10. den plný masek a převleků aneb Halloween na ZŠ Unhošť

Říjen - exkurze 8.A v lese

Říjen - pískování

Říjen - Malá kopaná - žáci 2.stupně

Říjen - Knihovna - 2.B, 6.A, 3.C

Říjen - Projekt v 5.třídě - AJ - My life

Říjen - Klub mladého diváka - Záhada hlavolamu

Říjen - Veletrh vzdělávání Kladno - 9.ročníky

Říjen - Návštěva muzea 4.C

Říjen - Post Bellum - projekt Příběhy našich sousedů - zapojí se 8.B s pí. uč. Černou

Říjen - Výuka na dopravním hřišti na Kladně - 4.ročníky

Říjen - Spolupráce s Úřadem práce Kladno - besedy s 9.ročníky

Září - čtení v MŠ - deváťáci budou celý rok chodit číst mimo budovu školy, začali v mateřské školce.

Září - Velcí čtou malým - akce k oslavě 100 let místní knihovny

Září - Den evropských jazyků - zde

Září - Výrobky z hodin pracovních činností - zdobí okna

Září - Malá kopaná - žáci 2.stupně

Září - Přespolní běh - žáci 2.stupně

Září - Výstava perníčků v muzeu - 4.A a 9.A

Září - Nábory do kroužků JUDO a RAGBY ve sportovní hale

Září - Zahrádkářská výstava v muzeu - 3.C

Září - Metodické setkání angličtinářů - zde

Září - Zahájení školního roku - pasování prvňáčků - zde

Srpen - Příprava na nový školní rok - nové obrázky a zařízení kabinetu fyziky.

 

Copyright © 2009-2024 Základní škola Unhošť
Developed by Kinet